Ďalšie spôsoby zavesenia

 1. STAS Papergrip je lišta, ktorá má dve použitia. Vďaka vnútornému pruhu sa papier a malé plagáty, dajú ľahko zasunúť do lišty a dajú sa opätovne vybrať jediným pohybom. Druhé, karty a podobné predmety môžu byť umiestnené v špeciálnej hrane na hornej časti koľajnice. STAS papergrip je skvelé riešenie pre zavesenie detských diel!

  Farba: biela, čierna alebo prírodný hliník
  Rozmer: 13.3 x 45 mm
 2. STAS Paper rail poskytuje veľmi jednoduchý spôsob zobrazovania obrázkov, kariet, poznámok, kresieb, papiera atď. Lišta obsahuje sklenené guľky, ktoré vďaka gravitácii udržia vložené obrázky alebo papiere v lište.


  Farba: biela alebo prírodný hliník
  Rozmer: 21 x 48.5 mm
 3. STAS Qubic je vhodný ako jeden závesný bod a dá sa ľahko nainštalovať na zložitejšie miesta. Predovšetkým na schodisko, šikmý strop alebo napríklad stĺp v kostole.


  Farba: aluminium
  Rozmer: 22 x 22 x 24 mm
  Váha: 15kg